کاربرد

 جراحی پوست

دستگاه لیزر فرکشنال CO2

 

اورولوژی

لیزر هولمیوم

لیزر جراحی پروستات ۵۳۲

 

تراپی

دندانپزشکی

لیزر دندانپزشکی بافت نرم