لیزر سبز پیوسته ۵۰۰ میلی وات

نام فارسی: لیزر سبز پیوسته ۵۰۰ میلی وات

نام انگلیسی: Nd:YVO4,KTP Laser C005

این لیزر یک لیزر حالت جامد است که ماده فعال آن کریستال Nd:YVO4است. این کریستال توسط دیود ۸۰۸nm بصورتطولی پمپ می شود و طول موج ۱۰۶۴nm ایجاد شده در این لیزر بعد از عبور از کریستال KTP به طول موج سبز ۵۳۲ نانومتر تبدیل می گردد. لیزر سبز ۵۳۲ نانومتر پالسی و همچنین پیوسته در موارد بسیاری کاربرد دارد که بعضی از مهمترین کاربردها عبارتند از: کاربردهای هولوگرافی، کاربرد در اسپکتروسکپی رامان، بیو پزشکی، فلورسانس، تداخل سنجی، لیزر شو، تشخیص های پزشکی، پردازش مواد و همچنین در اهداف آموزشی و آزمایشگاهی .

لیزر سبز پیوسته 500 میلی وات