لیزر سبز پالسی ۳۰۰میلی وات

نام فارسی: لیزر سبز پالسی ۳۰۰میلی وات

نام انگلیسی: Nd:YVO4,KTP Laser QC003

این لیزر یک لیزر حالت جامد است که ماده فعال آن کریستال Nd:YVO4است. طول موج اصلی لیز دهنده در این کریستال ۱۰۶۴ نانومتر است که با استفاده از کریستال تولید هارمونیک دوم KTP طول موج سبز ۵۳۲ نانومتر را تولید می کند. از طرفی دیگر برای تولید لیزر پالسی در این طول موج از کریستال Cr:YAG به عنوان Passive Q-Switch استفاده شده است. در واقع این کریستال یک جاذب اشباع پذیر است که با بالا رفتن شدت نور از یک حد آستانه، اجازه عبور نور را میدهد.لیزر سبز ۵۳۲ نانومتر پالسی و همچنین پیوسته در موارد بسیاری کاربرد دارد که بعضی از مهمترین کاربردها عبارتند از: کاربردهای هولوگرافی، کاربرد در اسپکتروسکپی رامان، بیو پزشکی، فلورسانس، تداخل سنجی، لیزر شو، تشخیص های پزشکی، پردازش مواد و همچنین در اهداف آموزشی و آزمایشگاهی .

لیزر سبز پالسی 300میلی وات