لیزر پیوسته ۶۰ وات ۱۰۶۴nm

نام فارسی: لیزر پیوسته ۶۰ وات ۱۰۶۴nm

نام انگلیسی: Nd:YAG Laser DP6

اين لیزر يك ليزر حالت جامد با كاواك پمپاژ ‍۳ فولدي است كه در آن از راد Nd:YAG استفاده شده است . منبع پمپاژ اين ليزر، ديودهایي با توان متوسط مي باشد. این لیزر به گونه ایی طراحی شده است كه ، قابلیت تعویض راد لیزر با قطرهاي متفاوت جهت بدست آوردن كيفيت پرتوهاي متفاوت وجود دارد.از اين منبع ليزري در ليزرهاي پزشکی کم توان، برخی اعمال جراحی و کاربردهای آموزشی در دانشگاهها استفاده مي گردد.

لیزر پیوسته 60 وات 1064nm