لیزر۲۰۰ میلی ژول و ۶۰۰ میلی ژول Ce:Nd:YAG

نام فارسی: لیزر۲۰۰ میلی ژول و ۶۰۰ میلی ژول Ce:Nd:YAG

نام انگلیسی۱: Ce:Nd:YAG Laser QPm60

نام انگلیسی ۲:   Ce:Nd:YAG Laser QPm20

 

چشمه پالسی Ce:Nd:YAG یک لیزر حالت جامد پمپاژ لامپی است و از یک رزناتور و تقویت کننده جهت تولید پالس بهره می گیرد. مدلQPm60 بصورت فعال توسط کریستال KDP،Q-سوئیچ شده و پالسهایی قطبیده با پهنای زمانی چند نانوثانیه، فرکانس ۱۰ Hz و انرژی ۶۰۰ میلی ژول تولید می کند. در مدل QPm20 از Q-سوئیچ Cr+4:YAG استفاده شده لذا پهنای زمانی پالسها کاهش یافته و همچنین فرکانس به ۵۰ Hz ارتقاء یافته است. باریکه خروجی در این لیزرها دارای پارامتر کیفیت مناسب می باشد. لیزرهای پالس کوتاه امروزه کاربردهای بسیار گسترده ای در صنایع و تحقیقات پیشرفته به خود اختصاص داده است. از لیزرهای پالس کوتاه در تکنیک های پیشرفته اسپکتروسکوپی، لیدار، چشمه رادار لیزری، فاصله سنج، پمپ لیزرهای پالس فوق کوتاه، هولوگرافی، تداخل سنجی و موارد دیگر استفاده می شود.

 

لیزر200 میلی ژول و 600 میلی ژول Ce:Nd:YAG